Thế nào là trẻ học thông qua xúc giác| ODP PRACTICE

Trí não & Nhận thức - 19/02/2020

Mỗi trẻ có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả theo một kiểu riêng, và học thông qua xúc giác chính là một trong những kiểu tiếp thu thường thấy ở trẻ nhỏ. ----- ODP Official Fanpage: https://www.facebook.com/odphub ----- #odp #ODPBrain

Video Nổi bật

Xem thêm