Học từ vựng với bài hát "Waving" | ODP FACTS

Giao tiếp & Ngôn ngữ - 25/08/2019

Vẫy tay là một trong những ký hiệu ngôn ngữ đầu tiên bé học, thông qua bài hát "Waving" bé được học thêm một số từ vựng về động vật như dog, frog, kangaroo… ----- ODP Official Fanpage: https://www.facebook.com/odphub ----- #odp #dongvat #behoctienganh #wavingsong

Video Nổi bật

Xem thêm