Học từ vựng với bài hát Goodbye Song | ODP PRACTICE

Giao tiếp & Ngôn ngữ - 13/09/2019

Ba mẹ cùng con vận động và học từ mới thông qua ca khúc "Goodbye Song" nhé! ----- ODP Official Fanpage: https://www.facebook.com/odphub ----- #ODPLanguage #english #bilingual #songngu #tiengAnh

Video Nổi bật

Xem thêm