Chơi Bingo và học từ vựng | ODP FACTS

Giao tiếp & Ngôn ngữ - 25/08/2019

Cùng giúp bé học thêm từ vựng thông qua trò chơi Bingo nhé ba mẹ! ----- ODP Official Fanpage: https://www.facebook.com/odphub ----- #ODPLanguage #english #bilingual #songngu #tiengAnh

Video Nổi bật

Xem thêm