Cách tốt nhất giúp thúc đẩy khả năng tự điều chỉnh bản thân của trẻ? | ODP FACTS

Cảm xúc & Kết nối xã hội - 23/08/2019

Con người có khả năng học hỏi rất nhanh trong những năm đầu đời. Vì thế, ba mẹ hãy vận dụng những cách tiếp cận kết hợp có hệ thống giữa việc chăm sóc trẻ và môi trường để chủ động thúc đẩy các kỹ năng tự điều chỉnh bản thân của trẻ. ----- ODP Official Fanpage: https://www.facebook.com/odphub ----- #odp #tamly...

Video Nổi bật

Xem thêm