10 Cách giúp trẻ bình tĩnh (Phần 1)| ODP FACTS

Cảm xúc & Kết nối xã hội - 23/08/2019

Khi bị cảm xúc lấn át, phần não điều khiển cảm xúc không còn kết nối với phần não điều khiển lý trí. Do đó, việc ba mẹ cố gắng dùng lý lẽ giải thích khi trẻ đang trong cơn khủng hoảng sẽ không có tác dụng. Sau đây là những cách ba mẹ nên làm để giúp trẻ điều chỉnh cảm xúc và trở nên bình tĩnh lại. ----- ODP...

Video Nổi bật

Xem thêm